By tag

Vil bygge Tysklands lengste tog-tunnel

Du kjører inn i tunnelen i Tyskland - og kommer ut i Tsjekkia. Deutsche Bahn har lagt fram planer for å bygge en 30 kilometer lang togtunnel på linjen mellom Dresden og Praha. Men den vil tidligst kunne åpne i 2044…
Les mer

Hotellrot mot sexhandel

Tåler du at hotellrommet ikke blir ryddet? Avstår du fra housekeeping på to hoteller i Stockholm, bidrar du direkte økonomisk til kampen mot sex-handel og prostitusjon.
Les mer