By tag

Vi bruker mer penger på reiser nærmere hjemmet

Kortforbruket har det siste året vært preget av svak kronekurs, økende renter og prisstigning. Kombinasjonen har lagt en demper på reiselysten for enkelte, og vi ser tendenser til at mer av forbruket vris mot opplevelser nærmere hjemmet…
Les mer

Påsketur på rødlista?

To ting er helt unikt med norske fjell: villrein og allmennhetens tilgang til uberørt natur. Norske politikere har et viktig ansvar for å bevare begge.
Les mer