By tag

Ut av Russland

Wenaasgruppen selger sine ti russiske hoteller etter mer enn 15 års eierskap. En trist avslutning, erkjenner Lars Wenaas…
Les mer