Er det viktig at verdiene på arbeidsplassen harmonerer med dine egne verdier?

Sist uke kom jeg over en artikkel som tar for seg fenomenet «conscious quitting».

Et par undersøkelser som ser på unges yrkesvalg i USA og Storbritannia, viser at unge er villige til å si opp en jobb dersom arbeidsgiver står for andre verdier enn de selv har.

I en tid der økonomien er strammere for mange, er dette interessant å lese.

Den ene undersøkelsen sier nemlig også at flere er villige til å gå ned i lønn for å jobbe i et firma som deler deres verdier. Verdier som trekkes fram er klima, mangfold og sosial rettferdighet.

Vi som arbeidsgivere må ta dette på alvor, selv om ikke undersøkelsen sier noe om Norge.

Men at unge, særlig Millennials (født mellom 1980 og slutten av 90-tallet) og Generasjon-Z (født mellom slutten av 90-tallet og 2010) vil stille strengere krav til arbeidsgivers verdier og CSR-arbeid, tror jeg vi kan komme til å se også her på berget.

«Slutt oftere» er noe jeg har pleid å si til de som vil ha karriereråd. Da mener jeg ikke at du bør slutte for å slutte, men slutt hvis du ikke liker jobben din, sjefen din – eller verdiene til virksomheten du jobber for.

Jeg blir faktisk håpefull av å lese om conscious quitting. Jeg tror unge som blir voksne i dag, ser at en verden som preges av økt polarisering og autoritære regimer må møtes med andre verdier.

At unge i større grad ser på jobb som et verdivalg, er positivt. Det skjerper oss som arbeidsgivere, og det stiller større krav til hvordan vi jobber med verdispørsmål internt i virksomheten.

Tiden er moden for at flere bedriftseiere må jobbe for en mer ansvarlig og bærekraftig kapitalisme. Ikke bare for å vinne konkurransen om hodene, men fordi det er slik samfunnet utvikler seg. Og det er til det beste for oss alle.

En versjon av innlegget ble først publisert på skribentens Linkedin-profil.