DOGA-merket er Norges viktigste anerkjennelse til virksomheter og utøvere som bruker design og arkitektur til å skape verdi for miljø, samfunn og økonomi.

– Sommerro er et godt eksempel på hvordan eldre bygg kan rehabiliteres og tilpasses moderne behov. Da er det viktig å også treffe med merkevarebygging og visuelt konsept, noe dette prosjektet i høyeste grad har gjort, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA.

Fordypet seg i historien

I fire år hadde eiere, arkitekter og designere arbeidet utrettelig med å blåse liv i det gamle hovedkvarteret til Oslo Lysverker. Målet var å skape et inkluderende nabolagshotell som en gave til byens innbyggere.

Sommerrogaten Utvikling skjønte at hotellet behøvde en visuell identitet som matchet vyene, og så seg derfor om etter en samarbeidspartner. Etter en omfattende anbudskonkurranse gikk jobben til Bielke&Yang.

Det oslobaserte designbyrået brukte mye tid og ressurser på å fordype seg både i byggets historie og i det ambisiøse og vidstrakte konseptet for Sommerro. Designerne dro på flere befaringer for å studere den originale arkitekturen og kunsten. De rådførte seg også med Riksantikvaren.

Bielke&Yang jobbet tett med både oppdragsgiver samt arkitektene og interiørarkitektene som stod for selve restaureringen og ombyggingen: LPO arkitekter og GrecoDeco. Dette var avgjørende for at merkevaren og den visuelle identiteten skulle stå i stil med nye Sommerro.

Saken fortsetter under annonsen

Et enkelt symbol står sentralt i identiteten som Bielke&Yang har utviklet. Den viser to kvinnefigurer, og spiller på det uformelle navnet de opprinnelige arkitektene gav til Oslo Lysverkers kontorer: «De to søstre». Motiv og utforming bygger blant annet på Per Krohgs utsmykking av det tilhørende Vestkantbadet. Fargen er hentet fra byggets originale art deco-interiør.

Bielke&Yang har utviklet en egen font som gjør Sommerro gjenkjennelig også uten andre grafiske elementer til stede. Den er en rød tråd for hele Sommerro, med egne farger til hotellet, restaurantene, badet, scenen og kinoen.

«Mye mer enn en grafisk profil»

Juryen for DOGA-merket for design og arkitektur kaller Sommerro et foregangsprosjekt innen merkevarebygging.

«Når designerne blir tatt inn i en tidlig fase og får være med på å påvirke produktet og konseptet, blir resultatet så mye mer enn en grafisk profil. Det er en fornøyelse å se hvordan det integrerte samarbeidet kommer til uttrykk på alle flater,» står det i jurykjennelsen.