Hotella ser lyst på sommaren: – Dette unner eg verkeleg alle dei reiselivsbedriftene