Stavanger folkebad planlegger det de kaller en supersklie: Sklien skal gå via flere etasjer og viser utenpå bygget.