Å betale for utlegg med private penger og kreve dem tilbakebetalt fra firmaet ble oppgitt som et av de største problemene for travel managers. Kostnaden for å revidere utlegg, i tillegg til produktivitetstap som følge av manuelle krav, og vanskeligheter med å identifisere svindel var også elementer som ble løftet frem.

Resultatet av undersøkelsen bekrefter at det finnes investeringsvilje for å drive frem positive endringer. Mer enn halvparten av bedriftenes reiseansvarlige investerer for tiden for å få bedre kontroll på reiseoppgjørsprosessen. Andre punkter som står høyt på agendaen for nesten annenhver bedrift (48% av de spurte), er å implementere virtuelle betalingsløsninger på bedriftsnivå for å unngå at de reisende må betale av egen lomme, samt å få på plass bedre integrasjon av reiseoppgjørsteknologi med andre interne systemer.

Å hjelpe bedriften å nå sine bærekraftmål er et annet viktig investeringsområde i løpet av de kommende månedene, noe som nevnes av 64% av bedriftslederne. Igjen er det ny teknologi som kommer til å drive frem endringene på dette området, og i sin enkleste form kan vi forvente flere bærekraftige reisealternativer, basert på data for å definere klare mål for CO2-reduksjon. Ulike initiativ er blant annet: muligheten til å kjøpe bærekraftig og mer miljøvennlig flydrivstoff, å gi de reisende kontroll og påvirkning for beslutninger som påvirker miljøbudsjettene, og gamification for å stimulere og oppmuntre til mer bærekraftige valg blant ansatte.

Kunstig Intelligens (KI) og/eller maskinlæring ble ansett for å være den viktigste teknologien innenfor reise- og reiseoppgjør både over en ettårig og en femårig tidshorisont, blant et utvalg alternativ. Digitalisering og digitale betalingsløsninger forventes å få stor betydning i nærmeste fremtid.

Med økende reisekostnader og et ønske om mer bærekraftige og velbegrunnede beslutninger finnes ser man med stor interesse på hvilken rolle fenomener som extended reality og metaverse vil kunne spille for forretningsreiser de kommende årene.

Totalt sett forventer travel managers i forretningsreisesegmentet å investere 13% mer i reiseteknologi i 2024 i forhold til i fjor.

– Undersøkelsen viser en voksende forventning og tiltro til teknologiens muligheter til å skape løsninger som ikke bare er effektive, men også forbedrer medarbeidernes opplevelser. Vi på Amadeus ønsker å supportere og støtte opp om disse investeringsstrategiene som har som mål å forbedre reise- og reiseoppgjørshåndteringen, samt gjør det mulig for medarbeidere å ta mer bærekraftige valg for sine reiser, sier Johan Nordqvist, VP Airlines Nordics og administrerende direktør Amadeus Scandinavia.

Amadeus Cytric Easy er utviklet i samarbeid med Microsoft for å oppfylle disse ambisiøse og høyt prioriterte målene, og tilbyr en helhetsløsning innenfor digital spend management. Løsningen er integrert i Microsoft Teams og tilbyr en ny digital tilnærming for måten man bestiller og håndterer reiser på for bedrifter verden over – bygget på samarbeid og innovasjon.

For mer informasjon om hvordan bedrifter tenker om reiseteknologi, følg linken her for å få tilgang til hele rapporten Travel Technology Investment Trends 2024: https://cytric.amadeus.com/en/travel-tech-investment-trends