Saka summert opp

Ekspander/minimer faktaboks

• Trøffeltang er ein tangart som stadig blir meir populær blant stjernekokkar fordi han er rik på umami, ein smak som bind maten godt saman.

• Tang er ein bærekraftig ressurs som ikkje krev noko anna enn sollys for å vekse, og har mange helsefordelar.

• Tilgjengeligheita av trøffeltang er avgrensa, og mange er fortsatt uvitande om potensialet i tangen.

• Frå 1. juli i år blei tang og tare for første gong rekna som sjømat i Noreg, noko som næringa har jobba med i lang tid.

• Det er utfordringar med å få nye matvarar, som tang og tare, godkjent på grunn av eit tungrodd regelverk.

Oppsummeringen er laga av ein KI-teneste frå OpenAi. Innhaldet er kvalitetssikra av NRKs journalistar før publisering.

Trøffel er kjent som ei av verdas dyraste og mest smakfulle matvarer.

Trøffeltang er kanskje mindre kjent for dei fleste.

Men for stjernekokkene er det ikkje ukjent.

Det er ein av tangartene dei bruker stadig meir av.

– Det er eit viktig bindeledd for å komplettere ein matrett fordi det er veldig rikt på umami, seier den norske Michelin-kokken Jonathan Romano.

– Først og fremst bra for oss

Romano er kjent frå mellom anna «4-stjernes middag» og har vore dommar i «MasterChef».

I tillegg har stjernekokken opna meir enn 25 restaurantar og stod bak den første sushibølga i Noreg då han var med å starte ein av landets mest kjente sushirestaurantar, Alex Sushi.

– Først og fremst er tang bra for oss. Det har masse vitamin som er bra for oss.

– Tang er ein ressurs som ikkje krev noko anna enn sollys. Difor er han veldig berekraftig.

Men også i maten meiner kokken at tang og tare er viktig. Særleg trøffeltang. Umami-smaken bind maten godt samen, forklarer Romano.

– Det morosame med denne tangen er at du får ein smaksprofil som minner litt om trøffel og petroleum.

Men nett trøffeltang er likevel ganske nytt for kokken.

I tillegg meiner han trøffeltang har ein veldig spennande konsistens.

– Når du har det i ein rett tilfører det noko konsistensmessig som eg likar veldig godt.

Difor meiner han tangen har eit større potensial blant verdas stjernekokker.

– Årsaka til at ikkje fleire bruker trøffeltang er at tilgjengelegheita. Det er små mengde og mange er framleis uvitande, seier Romano.

– Tang generelt har mykje meir å gå på og vi bør ete meir. Men eg føler at den prosessen vi har i Noreg no er veldig fin.

– Blei heilt sjokkert

– Det som er så fantastisk med trøffeltang er smaken.

Det seier Saori Ichihara. Ho er ei verdskjent svensk sushi-kok, som har jobba på fleire Michelin-restaurantar. i tillegg har ho mellom anna drive i den anerkjente svenske restauranten Ichi i Stockholm.

– Alle meiner det liknar trøffel, men eg synest det er heilt annleis. Det har ein heilt spesiell konsistens til dømes, som er veldig fascinerande og heilt nytt.

Ho blei først kjent med trøffeltang for sju år sidan.

– Eg blei heilt sjokkert. Eg utforskar framleis korleis eg kan bruke trøffelfang, men eg trur det er mykje potensial i tangen.

Ichihara kjem eigentleg frå Japan. Difor er tang og tare heilt naturleg i hennar matlaging. Ho lagar nemleg mest sushi.

Treng raskare regelverk

Frå 1. juli i år blei fiskeeksportloven utvida. Då blei tang og tare for første gong rekna som sjømat i Noreg.

Det hadde tarenæringa i Noreg jobba med i lang tid.

Angelita Eriksen, ein av dei to eigarane i Lofoten Seaweed, er veldig glad for at det dei produserer no er rekna som sjømat, på lik linje med fisk.

– Vi synest det er veldig bra at vi endeleg blir ein del av sjømatrådets portefølje. Vi har heile tida hatt som mål å distribuere internasjonalt, seier ho.

Ho er veldig glad for at også stjernekokkene har byrja å oppdage og utforske tang og tare. Etter pandemien seier ho at fleire restaurantar har utvikla konsept og rettar ut ifrå tang og tare.

– Å få lov til å presentere både Nori, søl og trøffeltang frå Lofoten til Michelin-kokkar verda rundt er ein ære. Vi har vore utruleg fornøgde med responsen vi har fått.

Tang og tare har blitt brukt i lang tid i verda, men det er sett på som ein ny råvare i Noreg, forklarar Eriksen.

Ho meiner det kan vere tungrodd å få nye matvarer, som tang og tare, godkjent.

– Det er utfordringar i at regelverket ikkje følger heilt med i utviklinga av nye matvarer som blir tatt i bruk, seier ho.

– Når kokkene oppdagar nye matvarer som til dømes tang og tare trenger vi at regelverket følger med. Og det gjerne litt fort.

– Må jobbe godt koordinert vidare

– Det er heilt naturleg at vi no reknar tang og tare som sjømat. Det er mat, seier Christian Chramer, administrerande direktør ved Noregs sjømatråd.

Direktøren seier tang og tare allereie i dag er eit viktig produkt mellom anna for kundar i Asia. Men han trur Noreg kan tilby enno meir av det.

– Er regelverka for tungrodd når det kjem nye matvarer som tang og tare?

– Vi har eit veldig godt mattilsyn i Noreg som jobbar på veldig mange område. Spørsmål ute i verda kan vere veldig ulike frå ulike land, seier han.

Han fortel at Sjømatrådet må jobbe tett opp imot regelverka til andre land.

– EU er ein stort og viktig marknad. Har du løyst EU, så har du løyst alle landa i Europa. Etter det må du ta enkeltland. Det er eit stort og viktig arbeid som krev mykje tid og innsats.

– Difor må vi jobbe hardt og godt koordinert og prioritert for at også undergrupper av tang og tare som enno ikkje er godkjent blir det, no når tang og tare blir rekna som sjømat.