Spadagarna arrangeras årligen för alla de cirka 50 spahotell som ingår i föreningen Svenska Spahotell. Årets tema var ”Den framgångsrika förändringsresan” med anledning av den enorma förändring som sker med AI:s intåg i världen.

– Vi ville ge lite verktyg till hur man ska förhålla sig till de snabba förändringar som sker just nu och skapa ett positivt mindset till det, och mildra den osäkerhetskänsla som en del känner inför allt det ”nya”, säger Sara Hellgren, marknads- & kommunikationsansvarig på Svenska Spahotell.

– Det är också en spegling till Varbergs Kusthotells resa från Sanatorium till kurort och vidare till dagens fantastiska kustresort, säger hon.

Micael Dahlén och Karin Adelsköld talade

Bland talarna märktes författaren Micael Dahlén som pratade om hur man skapar sin egen lycka. Johnny Oduya lärde gästerna om fysiska och mentala fördelar med att andas rätt genom breathwork och Henrik Anderberg presenterade AI-verktyg för besöksnäringen.

– Karin Adelsköld föreläste om humor ur ett vetenskapligt perspektiv – hur vi blir lite roligare och därmed kan hantera olika situationer som till exempel förändringar, vilket både skapar ett bättre arbetsklimat och ger oss verktyg till ett bättre gästbemötande. Karin är även utbildad skrattyogainstruktör och höll i ett synnerligen roligt yogapass för alla deltagare, berättar Sara Hellgren.

Hur var uppslutningen på Spadagarna i år?

– Vi brukar vara runt 300 personer och det var vi även i år. Helt fullbokat – de här dagarna vill ingen missa. Vi har fått fantastisk feedback från alla deltagare.

Vilka utmaningar tacklar ni just nu i spabranschen i Sverige?

– Svenska spabranschen går väldigt bra. Att åka på spa har blivit väldigt etablerat. Den stora skillnaden är att både privatgästen och konferensgästen numera bokar med kort varsel vilket kan var en utmaning ur ett långsiktigt perspektiv.

Och vilka stora trender ser ni just nu?

– Våra gäster tycker om att stärka sig själva och optimera sin egen hälsa genom välgörande behandlingar och träning i sköna miljöer. Så kallad biohacking utvecklas allt mer och flera av våra anläggningar satsar stort på det.

Hållbarhet är numera en hygienfaktor i alla verksamheter – hur arbetar ni i branschen med just det?

– Det är en självklarhet och finns med i alla led. Senaste året har vatten- och elförsörjningen varit en stor fråga. Alla jobbar för att minska sin miljöpåverkan till det yttersta och man ser över nya smartare lösningar hela tiden.

Finns det några satta mål för era verksamheter inom hållbarhet?

– Alla anläggningar har satt interna mål efter deras egna förutsättningar, behov och möjligheter. Det ser väldigt olika ut beroende på geografin och individuella behov. Vi har ju allt ifrån dagspaanläggningar i city, små k-märkta herrgårdshotell på landsbygden till kedjetillhörande stora resorts. Vårt nordligaste hotell ligger i Haparanda vid gränsen till Finland och det sydligaste är beläget i sydskånska kustsamhället Abbekås.

”Vi har kommit ikapp”

Kompetensbrist och utmaningar kring återväxt har länge varit på tapeten för branschen, men Sara Hellgrens känsla är positiv.

– Efter pandemin var det här en stor fråga. Nu känner vi att vi har kommit ikapp. Vår känsla är att våra anläggningar är attraktiva arbetsplatser för många.

Har ni sett några nya spännande initiativ hos era medlemsföretag när det gäller just kompetensbristen?

– Det ser väldigt olika ut beroende på geografin och individuella behov. Jag vet att en del samarbetat med olika projekt för att till exempel sätta krigsdrabbade från Ukraina i arbete. Andra har tätt samarbete med olika utbildningar. Inför sommarsäsongen är det många som till exempel samarbetar med sin region och medverkar i gemensamma rekryteringsmässor. Dessutom finns det flertalet nischade rekryteringsfirmor som specialiserat sig på just besöksnäringen.

Det känns generellt som att gemene man i landet ändå ofta unnar sig att gå på spa – visst ser ni ett ökat intresse?

– Ja, att gå på spa har landat hos en väldigt bred målgrupp. Många har insett hälsofördelarna med att gå på spa och tycker att det är ett härligt sätt att komma ifrån vardagen en stund. Vi har numera helt fantastiska anläggningar i Sverige och vi är ett av de länder som ligger i framkant när det kommer till spa.