Det skjer fra tid til annen. Man er om bord på et fly og får beskjed over høytaleranlegget at flyet må ta et uventet stopp på grunn av en passasjer om bord som har blitt alvorlig syk.

I enkelte tilfeller har passasjerer endt opp med å dø om bord i flyet.

Både Norwegian og SAS har tydelige prosesser og rutiner hvis det skulle oppstå en medisinsk nødsituasjon om bord.

Får tildelt roller

Senior kommunikasjonsrådgiver Eivind Hammer Myhre opplyser at kabainansatte først og fremst er om bord av sikkerhetsårsaker, og at de er trent i å gi livreddende førstehjelp dersom det skulle bli nødvendig.

Organiseringen av mannskapet er kanskje mer gjennomtenkt enn man ser for seg.

– I mannskapets briefing før hver avgang blir de tildelt roller, og ved en hendelse inngår hver og én i «sin» rolle, sier Myhre til ABC Nyheter.

– Dersom man beslutter at det er behov for å lande flyet vil pilotene ta kontakt med nærmeste flyplass for å be om landingstillatelse. Ved ankomst vil passasjeren bli tatt hånd om av helsepersonell og ambulanse.

Skal håndtere pårørende

Overfor ABC Nyheter sier kommunikasjonsrådgiver Joachim Sponheim i SAS at nødvendig førstehjelpsutstyr er om bord i selskapets fly.

– I alle være fly er det førstehjelpsutstyr og hjertestarter, og våre kabinansatte på flygningene er kurset i å benytte disse.

Han sier kabinpersonale har kunnskaper om hvordan de skal håndtere pårørende og andre passasjerer ved slike hendelser.

Hvis døden inntreffer

Ifølge Sponheim fra SAS må det kvalifisert medisinsk personell til for å erklære noen død. Derfor skal kabinansatte alltid forsøke å gjennomføre livreddende førstehjelp til flyet har landet og helsepersonell kan overta.

– Dersom en person erklæres død av eventuelt medisinsk personell ombord, handler det i hovedsak om å skåne de andre passasjerene samt ha respekt og omsorg for den avdøde, sier Sponheim.

Han legger til at mannskapet etter beste evne vil ta vare på alle om bord.

– De kabinansatte vil da så langt det lar seg gjøre unngå at passasjerene blir eksponert for dødsfallet.