I 2023 var prisnivået i Norge 25 prosent høyere enn gjennomsnittet i EU-landene, viser foreløpige tall fra den europeiske kjøpekraftsundersøkelsen.

Dette er en klar nedgang fra nivået året før, da lå de norske prisene 43 prosent over EU sine priser, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Nedgangen i prisnivået i Norge sammenlignet med resten av Europa har gjort det betydelig mer attraktivt for utenlandske turister å feriere her hos oss. Til gjengjeld har det blitt dyrere enn før for nordmenn å feriere i utlandet, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Hotell- og restaurantprisene i Norge trekker opp det totale prisnivået i landet. For disse tjenestene lå prisene 43 prosent høyere enn i EU.

Hos nabolandet Sverige var prisene 14 prosent høyere enn i EU i 2023, en nedgang fra 22 prosent i 2022. I Danmark var det relative prisnivået i fjor 43 prosent høyere enn i EU, på linje med nivået året før.

– Noe av forklaringen på den ulike utviklingen i prisnivå i de nordiske landene er at den danske krona følger euroen, i motsetning til den norske og svenske, sier Kristiansen.

Det dyreste landet i fjor var Sveits, der prisene lå 74 prosent over snittet i EU.