Eiendomsselskapet Miris, som de siste årene har hentet flere millioner kroner til ulike eiendomsprosjekter, er slått konkurs i Søndre Østfold tingrett.

Tirsdag måtte daglig leder Jan Gunnar Mathiesen og selskapets advokat Peter Simonsen møte i Søndre Østfold tingrett for å forsvare hvorfor Miris ikke skulle bli slått konkurs, slik kreditorene vil. Miris har hele tiden, både overfor retten og overfor E24, stått fast på at de er solvente.

Kreditoren som dro Miris foran retten var USCGIM Bridge LLC, et selskap som tilrettela for et brolån på 100 millioner kroner til Miris. I retten fremmet de et krav mot selskapet på 99 millioner kroner.

– Her har det vært mislighold i over et år. Konsernet tjener rett og slett ikke penger etter det vi forstår, sa advokat Peter Bugge Hjort, som representerer USCGIM Bridge, i retten.

Dommer Kjerstin Daler konkluderte fredag med at Miris ikke hadde klart å bevise at de var solvente.

«Miris AS har en bokført gjeld på i underkant av kr. 800.000.000,-. Retten kan ikke se at det er sannsynliggjort at Miris AS er solvent», skriver Daler i kjennelsen.

«Miris AS er åpenbart illikvid. Det vises til at lånet, som kravet har sitt utspring i, har vært misligholdt siden september 2020»

Varsler anke

Daglig leder i Miris, Jan Gunnar Mathisen, skriver i en SMS til E24 at de ikke har noen kommentar ut over at avgjørelsen «vil bli anket».

Advokat Thomas Piro ved Kvale Advokatfirma er oppnevnt som bostyrer for selskapet.

Eiendomsselskapet Miris har i løpet av de siste fire årene hentet mange millioner, fra blant andre småsparere, til en rekke eiendomsprosjekter.

Selskapet har hatt problemer med økonomien i lang tid, og mens morselskapet Miris har blitt forsøkt slått konkurs av kreditorer i Søndre Østfold tingrett, har datterselskapet Innovasjon og eiendom AS vært under rekonstruksjon i Oslo tingrett.

Fortalte investorer finansiering var sikret

Eiendomsselskapets mest profilerte prosjekt har de siste årene vært Svart Hotell, som skulle bli et Snøhetta-tegnet hotell ved foten av Svartisen. Hotellet skulle egentlig stå ferdig september i år, men hotellet er ikke blitt påbegynt og har ennå ikke fått byggetillatelse fra kommunen.

I slutten av juli i år anslo Mathiesen at hotellet skulle stå ferdig i oktober 2023.

Mandag i forrige uke skrev Mathiesen til sine investorer at de hadde sikret finansiering for byggingen av Svart Hotell. Investorer har delt korrespondansen med E24.

«Finansieringen har to faser der fase en er på EUR 30 mill, som inkluderer utbetaling av brolån med EUR 10 mill og 20 mill til oppstart og grunnarbeider», skrev Mathiesen i e-posten.

«Dette betyr en betydelig merverdi for Miris AS og er en svært god dag for alle som er med som aksjonærer», fortsatte han.

Forespeilet investorer milliongevinst

Miris har de siste fire årene hentet penger til en rekke prosjekter i tillegg til Svart-prosjektet. I alt forsøkte de å hente over 300 millioner kroner til blant annet en kunstig halvøy med hytter i Bodø.

Tidligere i år fortalte Mathiesen at han jobber for å få notert den ene obligasjonen i selskapet på London Stock Exchange, en av verdens største børser.

I skrivende stund er Miris registrert med 41 pantheftelser og betalingsanmerkninger, som utgjør krav på over 9,5 millioner kroner. Blant disse er Skatteetaten som krever selskapet for 3,8 millioner kroner. På kreditorlisten finner vi også DNB Eiendom, Telenor norge og revisorfirmaet BDO.