Strålende sol og feststemte reiselivfolk. Det var rammen på første kveld av NHO Reiselivs årskonferanse på Hamar. Mjøsfronten var dekket til fest, og den nye næringsministeren, Cecilie Myrseth, hadde selv spurt om å få komme.

– Det er viktig for meg å bli kjent med hele bredden i næringslivet. Det er mye som er etablert og som er på gang, men jeg må si at reiselivsnæringen ligger mitt hjerte veldig nært, sa Myrseth fra scenen.

Hun ble utnevnt til næringsminister 19. april, og årskonferansen var hennes første møte med hele norsk reiseliv.

Reiseliv skaper livsgnist

Selv om Myrseth er nyutnevnt som næringsminister, kjenner hun godt til reiselivsbransjen.

– Da jeg satt på Stortinget, var fisk og reiseliv det jeg jobbet aller mest med. Jeg vet hvor mye arbeid som legges ned. I hver eneste kommune er det noen som jobber med reiseliv. Det skaper aktivitet, det skaper arbeidsplasser og det skaper livsgnist i et hvert lokalsamfunn. Reiselivsnæringen er et hjerte i næringslivet, og derfor har jeg invitert meg hit, sa Myrseth.

Hun hadde startet arbeidsdagen i Tromsø.

– Jeg satt på et fly som ble forsinket fordi det måtte de-ices. Så det føles ganske fantastisk for meg å komme hit. Innlandet – dere har all grunn til å være stolte, sa Myrseth.

Vi må jobbe sammen med konkrete tiltak

Hun er opptatt av å jobbe sammen med næringen.

– Det som er viktig for meg nå, er å bli kjent med de utfordringer reiselivsnæringen står ovenfor i dag. Hva skal vi gjøre for å bygge denne næringen framover, sa hun, og fortsatte:

– Regjeringen har lagt fram et veikart for reiselivsnæringen. Nå må vi jobbe videre med konkrete tiltak for næringen. Her må lokale, regionale og statlige myndigheter spille på lag – sammen med dere som styrer og drifter næringen, og ikke minst alle de fantastiske 160 000 menneskene som jobber i reiselivsnæringen.