Bygget med adresse St. Olavs gate 32 huset tidligere Norges Geografiske Oppmåling, bygningen og hage, og området rundt er fredet av Riksantikvaren.

Bygget ble solgt i 2021, og eieren har planer om å utvikle et hotell med 35 rom, som etter planen skal stå klart tidligst i 2027. Byantikvaren frarådet sterkt planforslaget, og sendte det videre til Riksantikvaren for å vurdere innsigelse:

– Vi vurderer at planforslaget innebærer tiltak som er i strid med fredningen, og derfor reiser vi innsigelse mot elementer i planen, sier riksantikvar Hanna Geiran i pressemeldingen.

Riksantikvaren reagerer på selve planforslaget for bygningsmassen, og ikke planene om hotelldrift.

– Vi mener dette kan løse seg gjennom dialog, og vi tror det er mulig å få til bruk av anlegget som også tar tilstrekkelig hensyn til at det er fredet.

Innsigelsen fra riksantikvaren gjelder størrelsen på glassbygget mellom de to sørligste fløyene, størrelsen på sirkulasjonsbygget, størrelsen på kjelleren og mangler i bestemmelsene for å sikre det verdifulle hageanlegget.

Norges Geografiske Oppmåling var et institutt for kartlegging av Norge, og det ble stiftet i 1773. Anlegget i St. Olavs gate 32 er fra 1880 og ble fredet som en del av Kunnskapsdepartementets landsverneplan fra 2014.