I Haugesund og i Kristiansund er veksten enda høyere enn i oljehovedstaden, men her er det vanlig med enorme variasjoner.

Bodø er eneste storby med betydelig nedgang, og her ligger det svært kraftig kapasitetsvekst bak utviklingen.

Det er prisveksten som står bak størstedelen av RevPAR-økningen i storbyene, for det er en god del nedgang i rombelegg. Oslo er blant byene som faller i belegg, mens både Bergen, Stavanger og Kristiansand har pen beleggsvekst fra mars 2019. Og nettopp den mars-utgaven var den siste normale før pandemien.

Selv om mange byer har beleggsfall, er det få som opplever færre solgte rom. Det er altså økningen i antall tilgjengelige rom som «spiser» belegg.

Romprisene øker enormt; flere storbyer har vekst-tall på over 40 % nominelt. Totalt for det norske utvalget med hoteller steg prisene nominelt med 27,6 % fra mars 2019.

Vi skal ikke helt glemme at mars 2022 lignet vanlige tilstander i hotellbransjen. Til mars i år steg belegget med 1,6 % og prisene nominelt med 12,8 % når vi ser på det samlede norske utvalget i Benchmarking Alliance (totalt 64 500 rom).


Data kommer fra Benchmarking Alliance (BA), og er bearbeidet og analysert av WiederstrømHotel Consulting. Det er varierende «dekning» i storbyene, men typisk er 85-95 % av romkapasiteten representert i tallene. Det er norske hoteller med til sammen 64 500 gjesterom som rapporterer inn tall til BA. Også hoteller fra en rekke nordiske og baltiske byer rapporterer inn tall til selskapet som også tilbyr løsninger for benchmarking av data fra restaurant og konferanse samt 12-måneders forhåndsbooking.

Wiederstrøm Hotel Consulting (www.wiederstrom.com) er et lite hotellrådgivningsselskap som tilbyr et bredt spekter av tjenester innen hotell. Hovedområdene er hotelleiendom, hotelldrift, benchmarking og analyse. I tillegg leverer Peter Wiederstrøm fast artikler til magasinet «Reiseliv1» (tidligere HRR- Hotell, Restaurant & Reiseliv).