Etter snart ett år med stengte reiselivsbedrifter - hvordan blir gjenåpningen?


I halvårsrapporten for 2020 så skrev vi; « Vi ser enda ikke rekkevidden av krisen i reiselivsnæringen». Nå vet vi litt om utfallet hvor bl.a. belegget falt med 24 prosentpoeng i 2020 og at over 70 prosent av utenlandske overnattinger og 30 prosent av norske overnattinger ble borte i 2020. Vi må 30 år tilbake i tid for å finne færre overnattinger i Norge. NHO Reiseliv har i en analyse funnet ut at 62 milliarder i forbruk fra forretningsreisende og turister er borte i 2020. Halvparten av reiselivsbedriftene melder om 75 – 100 prosent nedgang i omsetningen