By type

”HRF behöver läka”

Ungdomsåren inom vit makt-rörelsen har inte påverkat förtroendet för Pim van Dorpel. Däremot att han inte varit ärlig med det, anser flera som Hotellrevyn har pratat med.
Les mer