By type

Delingsøkonomi, utleie og Airbnb

NHO Reiseliv er positive til mulighetene delingsøkonomien gir, men vi mener det bør innføres registreringsplikt for Airbnb og annen kortidsutleie for å skaffe bedre oversikt over omfanget.
Les mer

Klart for love på Nermos låve

Nei, det er ikke hanen som stend på stabburshella, det er mannen med drømmen, Johannes Nermo. Bak han, to enkle stabbur som har blitt til suiter ingen har sett maken til.
Les mer