By type

Oslofjord – Framtidens hybridarrangement

Framtidens hybridarrangement Med covid-19 som bakteppe har hybrid-konferanser vokst fram som forretningsområde, og det er bred enighet om at denne typen konferanser vil beholde sin aktualitet også etter Covid…
Les mer

Løfter frem nordiske teknologiselskap

Nesten 100 søkere på 11 plasser viser at nylansert teknologiinkubatorprogram mot reiselivsbransjen traff planken –Dette er utrolig gøy og er et tydelig tegn på at det jobbes godt med teknologiutvikling i Norden, sier CEO i Nordic Traveltech Lab, Per…
Les mer

Har de mest fornøyde kundene

I en helt fersk rapport med samlet data om kundetilfredshet blant Skandinavias største hotellkjeder, er to av Best Western Hotels & Resorts merkevarer øverst på listen med flest fornøyde kunder…
Les mer

Fjern kravet om bordservering

NHO Reiseliv mener kravet om bordservering bør fjernes umiddelbart. Tom Greni, som driver en rekke utesteder i Bergen, sier at kravet ikke fungerer i praksis.
Les mer

Robotene kommer ikke, de er her allerede

SKAL VI ØNSKE ROBOTENE VELKOMMEN? Vil arbeidsplassene som forsvinner som følge av automatisering ble erstattet av nye arbeidsplasser vi i dag kanskje ikke vet hva er? Hva slags ny kompetanse må vi tilegne oss…
Les mer

Camping- og reiselivskonferansen

19.10.21 - Camping- og reiselivskonferansen er den viktigste fagdagen for norsk campingbransje, og samler campingbedrifter fra hele landet til bransjedag, utstillermesse og nyttig inspirasjon.
Les mer